Klasser

D21, H21, D20, H20, D18, H18

Kontakt e-mail

kontakt@oknolaskogsarna.se

Tävlingsledare

Kari Pessa

Banläggare

Simon Dahlberg, Per Magnusson, Robert Niederbach 

Bankontrollanter

Björn Johansson, Tom Korsman

Terrängbeskrivning

Terrängtyp
Vildmark med ett antal skogbevuxna och öppna sankmarker samt några skogsbilvägar.
Terrängen, som består av några större bergspartier, är i huvudsak detaljrik men innehåller även detaljfattiga partier.
Kupering

Stark kupering med några måttligt kuperade områden. Vissa sluttningar är branta och sönderskurna.
Framkomlighet

God framkomlighet. Vegetationen består huvudsakligen av barrskog i varierande ålder med inslag av hyggen.

Ett mindre antal områden med begränsad framkomlighet finns redovisade på kartan.

För mer tävlingsinformation, läs mer på Eventor: https://eventor.orientering.se/Events/Show/36969

Klasser

D21, H21, D20, H20, D18, H18

Kontakt e-mail

kontakt@oknolaskogsarna.se

Tävlingsledare

Kari Pessa

Banläggare

Simon Dahlberg, Per Magnusson, Robert Niederbach 

Bankontrollanter

Björn Johansson, Tom Korsman

Terrängbeskrivning

Terrängtyp
Vildmark med ett antal skogbevuxna och öppna sankmarker samt några skogsbilvägar.
Terrängen, som består av några större bergspartier, är i huvudsak detaljrik men innehåller även detaljfattiga partier.
Kupering

Stark kupering med några måttligt kuperade områden. Vissa sluttningar är branta och sönderskurna.
Framkomlighet

God framkomlighet. Vegetationen består huvudsakligen av barrskog i varierande ålder med inslag av hyggen.

Ett mindre antal områden med begränsad framkomlighet finns redovisade på kartan.

För mer tävlingsinformation, läs mer på Eventor: https://eventor.orientering.se/Events/Show/36969

Klasser

D21, H21, D20, H20, D18, H18

Kontakt e-mail

info@sundsvallsok.se

Tävlingsledare

Jan Nordin, Roger Palmgren, Olov Vikström

Banläggare

Anders Axling, Ove Jansson 

Tävlingskontrollant

Rune Lind

Bankontrollanter

Jonas Karlsson, Niklas Martin

Terrängbeskrivning

Skogsmark med detaljrika höjdpartier och sluttningar. Terrängen är mestadels öppen och lättframkomlig.

Det förekommer områden där sikten begränsas något av granskog. Hyggen och grönområden förekommer endast i liten omfattning. Mindre områden med vindfällen förekommer. Mestadels måttlig kupering, men det förekommer några sluttningar med kraftigare kupering.

För mer tävlingsinformation, läs mer på Eventor: https://eventor.orientering.se/Events/Show/36964

Klasser

D21, H21, D20, H20, D18, H18

Kontakt e-mail

info@sundsvallsok.se

Tävlingsledare

Jan Nordin, Roger Palmgren, Olov Vikström

Banläggare

Anders Axling, Ove Jansson 

Tävlingskontrollant

Peter Sjöblom

Bankontrollanter

Jonas Karlsson, Niklas Martin

Terrängbeskrivning

Skogsmark med detaljrika höjdpartier och sluttningar. Terrängen är mestadels öppen och lättframkomlig.

Det förekommer områden där sikten begränsas något av granskog. Hyggen och grönområden förekommer endast i liten omfattning. Mindre områden med vindfällen förekommer. Mestadels måttlig kupering, men det förekommer några sluttningar med kraftigare kupering.

För mer tävlingsinformation, läs mer på Eventor: https://eventor.orientering.se/Events/Show/36964

Klasser

D21, H21, D20, H20

Kontakt e-mail

info@sundsvallsok.se

Tävlingsledare

Jan Nordin, Roger Palmgren, Olov Vikström

Banläggare

Tony Dalebrand, Lars Holmquist 

Tävlingskontrollant

Peter Sjöblom

Bankontrollanter

Jonas Karlsson, Niklas Martin

Terrängbeskrivning

Skogsmark med detaljrika höjdpartier och sluttningar. Terrängen är mestadels öppen och lättframkomlig.

Det förekommer områden där sikten begränsas något av granskog. Hyggen och grönområden förekommer endast i liten omfattning. Mindre områden med vindfällen förekommer. Mestadels måttlig kupering, men det förekommer några sluttningar med kraftigare kupering.

För mer tävlingsinformation, läs mer på Eventor:

https://eventor.orientering.se/Events/Show/36965


Klasser

D21, H21, D20, H20, D18, H18

Kontakt e-mail

info@sundsvallsok.se

Tävlingsledare

Maria Falk, Magnus Jonsson

Banläggare

Tobias Eliasson, Jonna Jungåker, Sara Timner 

Tävlingskontrollant

Karl-Anders Larsson

Bankontrollanter

Jörgen Blästa, Nils-Göran Olsson

Terrängbeskrivning

För den som tänder pannlampan och ger sig ut i nattorienteringsskogen på Södra Berget väntar många utmaningar.

Hitta de fina men bitvis orienteringskrävande hällmarksstråken rakt på eller nyttja någon av de många stigar och motionsspår som finns för säkra ”vägenruntvägval”?

För mer tävlingsinformation, läs mer på Eventor:

https://eventor.orientering.se/Events/Show/36973

Klasser

D21, H21, D20, H20, D18, H18

Kontakt e-mail

info@sundsvallsok.se

Tävlingsledare

Erik Norin, Thomas Rex

Banläggare

Johan Agås, Magnus Engberg 

Tävlingskontrollant

Rune Lind

Bankontrollanter

Mats Nissilä, Tommy Oscarsson

Terrängbeskrivning

Höjdpartierna i området domineras av tallskog på berghällar med god sikt och löpbarhet.

I de mest sönderskurna sluttningarna blir löpbarheten något sämre och likaså sikten, då mer inslag av gran förekommer. Mellan de öppna fina höjderna med tall förekommer här och var också stråk/svackor med övervägande granskog vilket drar ner sikten och löpbarheten en aning.

För mer tävlingsinformation, läs mer på Eventor:

https://eventor.orientering.se/Events/Show/36974